Navigace

Obsah

Kompostárna

V roce 2011 zahájila provoz kompostárna bioodpadu vedle čistírny odpadních vod. Jedná se o kompostárnu s celoročním provozem.

Biologický odpad mohou občané dovážet sami, nebo si objednat přistavení kontejneru za částku 300 Kč ve Skutči, občané, kteří patří do správy města Skutče a z přilehlých obcí k částce 300 Kč uhradí ještě dopravu. Ostatní budou platit 1000 Kč za tunu bioodpadu.

Na kompostárnu lze dodávat pouze biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve), přivážejte zvlášť oddělené travní hmoty a dřeviny. 

 

Prodej kompostu

1 Kč / 1 kg kompostu (vč. DPH)

možnost nakládky kompostu za 50 Kč (vč. DPH)

 

Odpovědná osoba:

Jaromír Bubeníček
Tel.: +420 731 557 425

 

Provozní doba:

duben - říjen
pondělí 13:00 – 15:00  
středa 13:00 – 15:00  
sobota 9:00 – 11:00  
listopad - březen

Uložení odpadu možné po telefonické domluvě s p. Bubeníčkem 731 557 425.