Navigace

Obsah

Kompostárna

V roce 2011 zahájila provoz kompostárna bioodpadu vedle čistírny odpadních vod.

Biologický odpad mohou občané dovážet sami, nebo si objednat přistavení kontejneru za částku 300 Kč ve Skutči, občané, kteří patří do správy města Skutče a z přilehlých obcí k částce 300 Kč uhradí ještě dopravu. Ostatní budou platit 1000 Kč za tunu bioodpadu.

Na kompostárnu lze dodávat pouze biologicky rozložitelný odpad (tráva, větve).

 

Prodej kompostu

1 Kč / 1 kg kompostu (vč. DPH)

možnost nakládky kompostu za 50 Kč (vč. DPH)

 

Odpovědná osoba:

Jaromír Bubeníček
Tel.: +420 731 557 425

 

Provozní doba:

duben - říjen
pondělí 13:00 – 15:00  
středa 13:00 – 15:00  
sobota 9:00 – 11:00  
listopad - březen

Uložení odpadu možné po telefonické domluvě s p. Bubeníčkem 731 557 425.