Navigace

Obsah

INFORMACE

HAVARIJNÍ LINKA - 606 114 572

MěVaK Skuteč informují,

že valnou hromadou z 22.11.2021 byla odsouhlasena cena vodného a stočného pro rok 2022. Vodné se zvýší o 4 Kč včetně DPH, stočné o 1 Kč včetně DPH.

Vodné      57,27 + 5,73   =   63,00 Kč
Stočné     32,35 + 3,23   =   35,58 Kč
------------------------------------------- 
Celkem                                98,58 Kč

Hlavním důvodem zůstává nezbytnost investic do stávající infrastruktury, zvýšení ceny elektrické energie, chemie a služeb. V případě vodovodní sítě se jedná o výměnu vodovodního potrubí v obci Štěpánov - další etapa. Do stočného se promítá zvýšení elektrické energie a nutné opravy ČOV.

ODKALOVÁNÍ

MěVaK Skuteč s.r.o. plánuje ve dnech 25. dubna až 4. května 2022 provést pravidelné odkalování vodovodní sítě. V těchto dnech může dojít ke krátkodobému zakalení vody ve vodovodní síti, proto doporučujeme omezit praní prádla, případně použití vody tam, kde by zákal mohl být na závadu. Takto zakalená voda není v žádném případě hygienicky závadná.

Upozorňujeme odběratele, že časový plán odkalování může být z provozních důvodů pozměněn.

Pravděpodobný postup odkalování naleznete v sekci Harmonogram odkalování

ODKALOVÁNÍ

INFORMACE BAZÉNY

Počasí začíná lákat ke koupání. Vodu do bazénů v cisternách nedodáváme, ale lze jej napustit z veřejného vodovodu. Až budete napouštět bazén z Vaší vodovodní přípojky, napouštějte pomalu. Pokud přijdete v úředních hodinách do kanceláře MěVaK, nahlásíte objem bazénu a podepíšete čestné prohlášení, bude Vám odečteno stočné za napuštěné množství.

bazen

Kouřová zkouška kanalizace

V ulici Luční a V Lázních proběhla kouřová zkouška založená na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do splaškové kanalizace. 

Pomocí výkonného ventilátoru je mlha vháněna vstupní šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek připojených nemovitostí.

Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či ve vpustích třeba na dvorcích.

V daných lokalitách není možné vypouštět dešťové vody do splaškové stoky z důvodu přetížení čerpacích stanic. 

Majitele napojených nemovitostí v nejbližších dnech písemně vyzveme, aby sjednali nápravu.

kouřová zkouška kanalizace

Provozní doba kompostárny:

PONDĚLÍ: 13:00 - 15:00

STŘEDA:   13:00 - 15:00

SOBOTA:    9:00 - 11:00

Uložení odpadu listopadu - březen možné po telefonické domluvě s p. Bubeníčkem 731 557 425.

Deutz-Fahr

Prodej kompostu

1 Kč / 1 kg kompostu (vč. DPH)

možnost nakládky kompostu za 50 Kč (vč. DPH)

NEPŘEHLÉDNĚTE

Informace o platbách vodného a stočného

Fakturace obyvatelstva probíhá čtvrtletně. V červenu a listopadu je vodoměr odečítán fyzicky, v březnu a září se provádí fakturace dle výpočtu průměrné spotřeby vody. Odběratelé, kteří mají zájem zasílat faktury e-mailem, sdělí adresu telefonicky na číslo 731 557 430, osobně v kanceláři MěVaK nebo na e-mail zlata.jiroutkova@skutec.cz.

MěVaK Skuteč s.r.o. nevybírá žádné zálohy na vodné a stočné z důvodu odvodu DPH z těchto záloh. Platby je možné provádět pomocí inkasa. V záložce DOKUMENTY naleznete Potvrzení o povolení k inkasu (potvrzení od peněžního ústavu může být výpis z elektronického bankovnictví). Potvrzení zašlete na výše uvedený e-mail  nebo předejte osobně v kanceláři MěVaK.

Splatnost faktur je 10 kalendářních dní, 15. den od data splatnosti zašleme I. upomínku. 30 dní od splatnosti může dojít k přerušení dodávky pitné vody. Za zprovoznění dočasně uzavřené vodovodní přípojky účtujeme 2000,- s DPH.