Navigace

Obsah

INFORMACE

HAVARIJNÍ LINKA 606 114 572

NEPŘEHLÉDNĚTE

Oznamujeme zákazníkům, že s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace bude od pondělí 12.10.2020 do 25.10.2020 omezena provozní doba pro veřejnost.

Kancelář bude bude otevřena v pondělí od 12 do 17 hod, ve středu od 10 do 11 a od 12 do 14:30.

Pro poruchu na síti volejte havarijní linku 606 114 572, pro technické informace volejte 731 557 447, případně použijte e-mail veronika.rounova@skutec.cz.

Pro úhradu vodného a stočného upřednostňujte internetové bankovnictví.

Přejeme pevné zdraví, děkujeme za pochopení.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Upozornění pro občany na dopravní omezení v ulici Husova. Od křižovatky Vítězslava Nováka/ Husova po křižovatku Husova/Štěpánkova probíhá oprava vodovodu v havarijním stavu. Dopravní omezení je provedeno pomocí dočasného dopravního značení – zákaz vjezdu. Dbejte, prosím maximální možné opatrnosti s ohledem na stavební techniku. Během přepojení stávajících vodovodních přípojek dojde ke krátkodobým výpadkům dodávky pitné vody, na které budou obyvatelé předem upozorněni městským rozhlasem nebo na internetových stránkách .

doprav omezení

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V poštovních schránkách se objevily letáky s OZNÁMENÍM O KONTOLE VODY. Nejedná se o oznámení Městských vodovodů a kanalizací Skuteč. Úplné rozbory vody z akreditované laboratoře naleznete v záložce Rozbor vody. Na letáky ve schránkách nemusíte reagovat.

POZOR ZMĚNA

S platností od 1. června bude upravena provozní doba kompostárny:

PONDĚLÍ: 13:00 - 15:00

STŘEDA:   13:00 - 15:00

SOBOTA:    9:00 - 11:00

kompost

Prodej kompostu

1 Kč / 1 kg kompostu (vč. DPH)

možnost nakládky kompostu za 50 Kč (vč. DPH)

ODKALOVÁNÍ

Termín odkalování vodovodní sítě ve Skutči a místních částech bude z provozních důvodů o měsíc posunut.

MěVaK Skuteč s.r.o. plánuje ve dnech 12. až 21. října 2020 provést pravidelné odkalování vodovodní sítě. V těchto dnech může dojít ke krátkodobému zakalení vody ve vodovodní síti, proto doporučujeme omezit praní prádla, případně použití vody tam, kde by zákal mohl být na závadu. Takto zakalená voda není v žádném případě hygienicky závadná.

Upozorňujeme odběratele, že časový plán odkalování může být z provozních důvodů pozměněn.

Pravděpodobný postup odkalování naleznete v sekci Harmonogram odkalování

ODKALOVÁNÍ

NEPŘEHLÉDNĚTE

Informace o platbách vodného a stočného

Fakturace obyvatelstva probíhá čtvrtletně. V červenu a listopadu je vodoměr odečítán fyzicky, v březnu a září se provádí fakturace dle výpočtu průměrné spotřeby vody. Odběratelé, kteří mají zájem zasílat faktury e-mailem, sdělí adresu telefonicky na číslo 731 557 430, osobně v kanceláři MěVaK nebo na e-mail zlata.jiroutkova@skutec.cz.

MěVaK Skuteč s.r.o. nevybírá žádné zálohy na vodné a stočné z důvodu odvodu DPH z těchto záloh. Platby je možné provádět pomocí inkasa. V záložce DOKUMENTY naleznete Potvrzení o povolení k inkasu (potvrzení od peněžního ústavu může být výpis z elektronického bankovnictví). Potvrzení zašlete na výše uvedený e-mail  nebo předejte osobně v kanceláři MěVaK.

Upozorňujeme odběratele pitné vody na nově zavedený poplatek za upomínku 100,- vč. DPH s platností od 1.6.2020. Splatnost faktur je 10 kalendářních dní, 15. den od data splatnosti zašleme I. upomínku (s připočtenou 100,-). 30 dní od splatnosti může dojít k přerušení dodávky pitné vody. Za zprovoznění dočasně uzavřené vodovodní přípojky účtujeme 2000,- s DPH.

Poděkování firmě BOSPORT s.r.o.

Děkujeme panu Zoulíkovi a firmě BOSPORT s.r.o., která zdarma vybavila pracovníky MěVaK ochrannými štíty. Na jejich výrobu bylo použito stejné plexisklo, které mají hráči NHL, našim pracovníkům slouží jako ochranná pomůcka v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Štíty jsou pravidelně dezinfikovány virucidními prostředky. 

plexisklo