Navigace

Obsah

INFORMACE

HAVARIJNÍ LINKA 606 114 572

INFORMACE BAZÉNY

Počasí začíná lákat ke koupání. Vodu do bazénů v cisternách nedodáváme, ale lze jej napustit z veřejného vodovodu. Až budete napouštět bazén z Vaší vodovodní přípojky, napouštějte pomalu. Pokud přijdete v úředních hodinách do kanceláře MěVaK, nahlásíte objem bazénu a podepíšete čestné prohlášení, bude Vám odečteno stočné za napuštěné množství.

bazen

Od 1. dubna do 30. června bude z důvodu výstavby kanalizace uzavřena silnice v celé místní části Skutíčko.

Objízdná trasa je značena přes Chacholice.

Omlouváme se za případné komplikace.

doprav omezení

Kouřová zkouška kanalizace

V ulici Luční a V Lázních proběhla kouřová zkouška založená na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do splaškové kanalizace. 

Pomocí výkonného ventilátoru je mlha vháněna vstupní šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek připojených nemovitostí.

Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či ve vpustích třeba na dvorcích.

V daných lokalitách není možné vypouštět dešťové vody do splaškové stoky z důvodu přetížení čerpacích stanic. 

Majitele napojených nemovitostí v nejbližších dnech písemně vyzveme, aby sjednali nápravu.

kouřová zkouška kanalizace

Prodej kompostu

1 Kč / 1 kg kompostu (vč. DPH)

možnost nakládky kompostu za 50 Kč (vč. DPH)

Provozní doba kompostárny:

PONDĚLÍ: 13:00 - 15:00

STŘEDA:   13:00 - 15:00

SOBOTA:    9:00 - 11:00

Uložení odpadu listopadu - březen možné po telefonické domluvě s p. Bubeníčkem 731 557 425.

kompost

Od 15. března začíná MěVaK s pravidelným testováním zaměstnanců. Samotestování bude probíhat na pracovišti pomocí antigenních testů s finanční podporou od státu. Vyhodnocení testů uvidíme do 15 minut.

testy

NEPŘEHLÉDNĚTE

Informace o platbách vodného a stočného

Fakturace obyvatelstva probíhá čtvrtletně. V červenu a listopadu je vodoměr odečítán fyzicky, v březnu a září se provádí fakturace dle výpočtu průměrné spotřeby vody. Odběratelé, kteří mají zájem zasílat faktury e-mailem, sdělí adresu telefonicky na číslo 731 557 430, osobně v kanceláři MěVaK nebo na e-mail zlata.jiroutkova@skutec.cz.

MěVaK Skuteč s.r.o. nevybírá žádné zálohy na vodné a stočné z důvodu odvodu DPH z těchto záloh. Platby je možné provádět pomocí inkasa. V záložce DOKUMENTY naleznete Potvrzení o povolení k inkasu (potvrzení od peněžního ústavu může být výpis z elektronického bankovnictví). Potvrzení zašlete na výše uvedený e-mail  nebo předejte osobně v kanceláři MěVaK.

Splatnost faktur je 10 kalendářních dní, 15. den od data splatnosti zašleme I. upomínku. 30 dní od splatnosti může dojít k přerušení dodávky pitné vody. Za zprovoznění dočasně uzavřené vodovodní přípojky účtujeme 2000,- s DPH.