Navigace

Obsah

INFORMACE

HAVARIJNÍ LINKA 606 114 572

Kouřová zkouška kanalizace

Dnes proběhla v ulici Luční a V Lázních kouřová zkouška založená na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do splaškové kanalizace. 

Pomocí výkonného ventilátoru je mlha vháněna vstupní šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek připojených nemovitostí.

Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či ve vpustích třeba na dvorcích.

V daných lokalitách není možné vypouštět dešťové vody do splaškové stoky z důvodu přetížení čerpacích stanic. 

Majitele napojených nemovitostí v nejbližších dnech písemně vyzveme, aby sjednali nápravu.

kouřová zkouška kanalizace

NEPŘEHLÉDNĚTE

Oznamujeme zákazníkům, že s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace bude od pondělí 12.10.2020 do 25.10.2020 omezena provozní doba pro veřejnost.

Kancelář bude bude otevřena v pondělí od 12 do 17 hod, ve středu od 10 do 11 a od 12 do 14:30.

Pro poruchu na síti volejte havarijní linku 606 114 572, pro technické informace volejte 731 557 447, případně použijte e-mail veronika.rounova@skutec.cz.

Pro úhradu vodného a stočného upřednostňujte internetové bankovnictví.

Přejeme pevné zdraví, děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V poštovních schránkách se objevily letáky s OZNÁMENÍM O KONTOLE VODY. Nejedná se o oznámení Městských vodovodů a kanalizací Skuteč. Úplné rozbory vody z akreditované laboratoře naleznete v záložce Rozbor vody. Na letáky ve schránkách nemusíte reagovat.

POZOR ZMĚNA

S platností od 1. června bude upravena provozní doba kompostárny:

PONDĚLÍ: 13:00 - 15:00

STŘEDA:   13:00 - 15:00

SOBOTA:    9:00 - 11:00

kompost

Prodej kompostu

1 Kč / 1 kg kompostu (vč. DPH)

možnost nakládky kompostu za 50 Kč (vč. DPH)

OZNAMENÍ PRO ODBĚRATELE

Vážení odběratelé, začátkem prosince měly probíhat fyzické odečty vodoměrů. S ohledem na stávající epidemiologickou situace Vás pracovník MěVaK nenavštíví. Pravidelná čtvrtletní fakturace proběhne dle výpočtu průměrné spotřeby vody.

Pokud si přejete platit dle skutečnosti, nabízíme možnost samoodečtu. Samoodečet je možné nahlásit na tel. 731 557 430 nebo e-mail zlata.jiroutkova@skutec.cz, a to nejpozději do 3.12.2020.

VODOMĚR

NEPŘEHLÉDNĚTE

Informace o platbách vodného a stočného

Fakturace obyvatelstva probíhá čtvrtletně. V červenu a listopadu je vodoměr odečítán fyzicky, v březnu a září se provádí fakturace dle výpočtu průměrné spotřeby vody. Odběratelé, kteří mají zájem zasílat faktury e-mailem, sdělí adresu telefonicky na číslo 731 557 430, osobně v kanceláři MěVaK nebo na e-mail zlata.jiroutkova@skutec.cz.

MěVaK Skuteč s.r.o. nevybírá žádné zálohy na vodné a stočné z důvodu odvodu DPH z těchto záloh. Platby je možné provádět pomocí inkasa. V záložce DOKUMENTY naleznete Potvrzení o povolení k inkasu (potvrzení od peněžního ústavu může být výpis z elektronického bankovnictví). Potvrzení zašlete na výše uvedený e-mail  nebo předejte osobně v kanceláři MěVaK.

Upozorňujeme odběratele pitné vody na nově zavedený poplatek za upomínku 100,- vč. DPH s platností od 1.6.2020. Splatnost faktur je 10 kalendářních dní, 15. den od data splatnosti zašleme I. upomínku (s připočtenou 100,-). 30 dní od splatnosti může dojít k přerušení dodávky pitné vody. Za zprovoznění dočasně uzavřené vodovodní přípojky účtujeme 2000,- s DPH.

Poděkování firmě BOSPORT s.r.o.

Děkujeme panu Zoulíkovi a firmě BOSPORT s.r.o., která zdarma vybavila pracovníky MěVaK ochrannými štíty. Na jejich výrobu bylo použito stejné plexisklo, které mají hráči NHL, našim pracovníkům slouží jako ochranná pomůcka v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Štíty jsou pravidelně dezinfikovány virucidními prostředky. 

plexisklo