Navigace

Obsah

INFORMACE

HAVARIJNÍ LINKA 606 114 572

DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Upozornění pro občany na dopravní omezení v ulici Husova. Od křižovatky Vítězslava Nováka/ Husova po křižovatku Husova/Štěpánkova probíhá oprava vodovodu v havarijním stavu. Dopravní omezení je provedeno pomocí dočasného dopravního značení – zákaz vjezdu. Dbejte, prosím maximální možné opatrnosti s ohledem na stavební techniku. Během přepojení stávajících vodovodních přípojek dojde ke krátkodobým výpadkům dodávky pitné vody, na které budou obyvatelé předem upozorněni městským rozhlasem nebo na internetových stránkách .

doprav omezení

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V poštovních schránkách se objevily letáky s OZNÁMENÍM O KONTOLE VODY. Nejedná se o oznámení Městských vodovodů a kanalizací Skuteč. Úplné rozbory vody z akreditované laboratoře naleznete v záložce Rozbor vody. Na letáky ve schránkách nemusíte reagovat.

POZOR ZMĚNA

S platností od 1. června bude upravena provozní doba kompostárny:

PONDĚLÍ: 13:00 - 15:00

STŘEDA:   13:00 - 15:00

SOBOTA:    9:00 - 11:00

kompost

Prodej kompostu

1 Kč / 1 kg kompostu (vč. DPH)

možnost nakládky kompostu za 50 Kč (vč. DPH)

NEPŘEHLÉDNĚTE

Informace o platbách vodného a stočného

Fakturace obyvatelstva probíhá čtvrtletně. V červenu a listopadu je vodoměr odečítán fyzicky, v březnu a září se provádí fakturace dle výpočtu průměrné spotřeby vody. Odběratelé, kteří mají zájem zasílat faktury e-mailem, sdělí adresu telefonicky na číslo 731 557 430, osobně v kanceláři MěVaK nebo na e-mail zlata.jiroutkova@skutec.cz.

MěVaK Skuteč s.r.o. nevybírá žádné zálohy na vodné a stočné z důvodu odvodu DPH z těchto záloh. Platby je možné provádět pomocí inkasa. V záložce DOKUMENTY naleznete Potvrzení o povolení k inkasu (potvrzení od peněžního ústavu může být výpis z elektronického bankovnictví). Potvrzení zašlete na výše uvedený e-mail  nebo předejte osobně v kanceláři MěVaK.

Upozorňujeme odběratele pitné vody na nově zavedený poplatek za upomínku 100,- vč. DPH s platností od 1.6.2020. Splatnost faktur je 10 kalendářních dní, 15. den od data splatnosti zašleme I. upomínku (s připočtenou 100,-). 30 dní od splatnosti může dojít k přerušení dodávky pitné vody. Za zprovoznění dočasně uzavřené vodovodní přípojky účtujeme 2000,- s DPH.

Poděkování firmě BOSPORT s.r.o.

Děkujeme panu Zoulíkovi a firmě BOSPORT s.r.o., která zdarma vybavila pracovníky MěVaK ochrannými štíty. Na jejich výrobu bylo použito stejné plexisklo, které mají hráči NHL, našim pracovníkům slouží jako ochranná pomůcka v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Štíty jsou pravidelně dezinfikovány virucidními prostředky. 

plexisklo