Navigace

Obsah

INFORMACE

HAVARIJNÍ LINKA 606 114 572

Kouřová zkouška kanalizace

V ulici Luční a V Lázních proběhla kouřová zkouška založená na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do splaškové kanalizace. 

Pomocí výkonného ventilátoru je mlha vháněna vstupní šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek připojených nemovitostí.

Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či ve vpustích třeba na dvorcích.

V daných lokalitách není možné vypouštět dešťové vody do splaškové stoky z důvodu přetížení čerpacích stanic. 

Majitele napojených nemovitostí v nejbližších dnech písemně vyzveme, aby sjednali nápravu.

kouřová zkouška kanalizace

NEPŘEHLÉDNĚTE

Oznamujeme zákazníkům, že s ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace bude od pondělí 12.10.2020 do 25.10.2020 omezena provozní doba pro veřejnost.

Kancelář bude bude otevřena v pondělí od 12 do 17 hod, ve středu od 10 do 11 a od 12 do 14:30.

Pro poruchu na síti volejte havarijní linku 606 114 572, pro technické informace volejte 731 557 447, případně použijte e-mail veronika.rounova@skutec.cz.

Pro úhradu vodného a stočného upřednostňujte internetové bankovnictví.

Přejeme pevné zdraví, děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

V poštovních schránkách se objevily letáky s OZNÁMENÍM O KONTOLE VODY. Nejedná se o oznámení Městských vodovodů a kanalizací Skuteč. Úplné rozbory vody z akreditované laboratoře naleznete v záložce Rozbor vody. Na letáky ve schránkách nemusíte reagovat.

POZOR ZMĚNA

S platností od 1. června bude upravena provozní doba kompostárny:

PONDĚLÍ: 13:00 - 15:00

STŘEDA:   13:00 - 15:00

SOBOTA:    9:00 - 11:00

kompost

Prodej kompostu

1 Kč / 1 kg kompostu (vč. DPH)

možnost nakládky kompostu za 50 Kč (vč. DPH)

NEPŘEHLÉDNĚTE

Informace o platbách vodného a stočného

Fakturace obyvatelstva probíhá čtvrtletně. V červenu a listopadu je vodoměr odečítán fyzicky, v březnu a září se provádí fakturace dle výpočtu průměrné spotřeby vody. Odběratelé, kteří mají zájem zasílat faktury e-mailem, sdělí adresu telefonicky na číslo 731 557 430, osobně v kanceláři MěVaK nebo na e-mail zlata.jiroutkova@skutec.cz.

MěVaK Skuteč s.r.o. nevybírá žádné zálohy na vodné a stočné z důvodu odvodu DPH z těchto záloh. Platby je možné provádět pomocí inkasa. V záložce DOKUMENTY naleznete Potvrzení o povolení k inkasu (potvrzení od peněžního ústavu může být výpis z elektronického bankovnictví). Potvrzení zašlete na výše uvedený e-mail  nebo předejte osobně v kanceláři MěVaK.

Splatnost faktur je 10 kalendářních dní, 15. den od data splatnosti zašleme I. upomínku. 30 dní od splatnosti může dojít k přerušení dodávky pitné vody. Za zprovoznění dočasně uzavřené vodovodní přípojky účtujeme 2000,- s DPH.

Poděkování firmě BOSPORT s.r.o.

Děkujeme panu Zoulíkovi a firmě BOSPORT s.r.o., která zdarma vybavila pracovníky MěVaK ochrannými štíty. Na jejich výrobu bylo použito stejné plexisklo, které mají hráči NHL, našim pracovníkům slouží jako ochranná pomůcka v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19. Štíty jsou pravidelně dezinfikovány virucidními prostředky. 

plexisklo