Navigace

Obsah

INFORMACE

HAVARIJNÍ LINKA 606 114 572

ODKALOVÁNÍ

MěVaK Skuteč s.r.o. plánuje ve dnech 19. až 28. dubna 2021 provést pravidelné odkalování vodovodní sítě. V těchto dnech může dojít ke krátkodobému zakalení vody ve vodovodní síti, proto doporučujeme omezit praní prádla, případně použití vody tam, kde by zákal mohl být na závadu. Takto zakalená voda není v žádném případě hygienicky závadná.

Upozorňujeme odběratele, že časový plán odkalování může být z provozních důvodů pozměněn.

Pravděpodobný postup odkalování naleznete v sekci Harmonogram odkalování

ODKALOVÁNÍ

Od 1. dubna do 30. června bude z důvodu výstavby kanalizace uzavřena silnice v celé místní části Skutíčko.

Objízdná trasa je značena přes Chacholice.

Omlouváme se za případné komplikace.

doprav omezení

Od dnešního dne dne 4.3.2021 bude z důvodu výstavby kanalizace uzavřena "spojovačka" mezi Skutíčkem a Přibylovem 🚧

Předpoklad uzavírky je do poloviny května.

uzavírka

Kouřová zkouška kanalizace

V ulici Luční a V Lázních proběhla kouřová zkouška založená na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do splaškové kanalizace. 

Pomocí výkonného ventilátoru je mlha vháněna vstupní šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek připojených nemovitostí.

Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či ve vpustích třeba na dvorcích.

V daných lokalitách není možné vypouštět dešťové vody do splaškové stoky z důvodu přetížení čerpacích stanic. 

Majitele napojených nemovitostí v nejbližších dnech písemně vyzveme, aby sjednali nápravu.

kouřová zkouška kanalizace

Prodej kompostu

1 Kč / 1 kg kompostu (vč. DPH)

možnost nakládky kompostu za 50 Kč (vč. DPH)

POZOR ZMĚNA

Provozní doba kompostárny:

PONDĚLÍ: 13:00 - 15:00

STŘEDA:   13:00 - 15:00

SOBOTA:    9:00 - 11:00

Uložení odpadu listopadu - březen možné po telefonické domluvě s p. Bubeníčkem 731 557 425.

kompost

Od 15. března začíná MěVaK s pravidelným testováním zaměstnanců. Samotestování bude probíhat na pracovišti pomocí antigenních testů s finanční podporou od státu. Vyhodnocení testů uvidíme do 15 minut.

testy

NEPŘEHLÉDNĚTE

Informace o platbách vodného a stočného

Fakturace obyvatelstva probíhá čtvrtletně. V červenu a listopadu je vodoměr odečítán fyzicky, v březnu a září se provádí fakturace dle výpočtu průměrné spotřeby vody. Odběratelé, kteří mají zájem zasílat faktury e-mailem, sdělí adresu telefonicky na číslo 731 557 430, osobně v kanceláři MěVaK nebo na e-mail zlata.jiroutkova@skutec.cz.

MěVaK Skuteč s.r.o. nevybírá žádné zálohy na vodné a stočné z důvodu odvodu DPH z těchto záloh. Platby je možné provádět pomocí inkasa. V záložce DOKUMENTY naleznete Potvrzení o povolení k inkasu (potvrzení od peněžního ústavu může být výpis z elektronického bankovnictví). Potvrzení zašlete na výše uvedený e-mail  nebo předejte osobně v kanceláři MěVaK.

Splatnost faktur je 10 kalendářních dní, 15. den od data splatnosti zašleme I. upomínku. 30 dní od splatnosti může dojít k přerušení dodávky pitné vody. Za zprovoznění dočasně uzavřené vodovodní přípojky účtujeme 2000,- s DPH.